תוכנית האצה ליוזמות סביבתיות בתחילת הדרך.
תוכנית צמרות מאתרת וממיינת את היוזמות הסביבתיות שעתידות להוביל את התנועה הסביבתית ומספקת להם הכשרה מקיפה, ליווי פרטני עם מיטב היועצים ומענקים כספיים.

תוכנית האצה ליוזמות סביבתיות בתחילת הדרך.
תוכנית צמרות מאתרת וממיינת את ההתארגנויות הסביבתיות שעתידות להוביל את התנועה הסביבתית ומספקת להם הכשרה מקיפה, ליווי פרטני עם מיטב היועצים ומענקים כספיים.

אודות

התוכנית מעניקה הכשרה מקיפה ויחידה מסוגה. הלימודים מתקיימים הן במסגרת קבוצתית תוך דגש על למידת עמיתים והן בלמידה פרטנית בהתאם לצרכים של כל מיזם.

בוגרי התוכנית

היוזמות שסיימו את התוכנית מביאות רעיונות חדשניים ומגיעות לאוכלוסיות נוספות ובכך הן מהוות שחקניות מפתח בתנועה הסביבתית.

הרשמה

אנחנו מזמינים אתכן ואתכם, מנהלות ומנהלים של מיזמים סביבתיים להצטרף אלינו. ההרשמה למחזור הבא תיפתח בחודש בספטמבר 2023.

תוכנית האצה ליוזמות סביבתיות בתחילת הדרך.
תוכנית צמרות מאתרת וממיינת את ההתארגנויות הסביבתיות שעתידות להוביל את התנועה הסביבתית ומספקת להם הכשרה מקיפה, ליווי פרטני עם מיטב היועצים ומענקים כספיים.

אודות

התוכנית מעניקה הכשרה מקיפה ויחידה מסוגה. הלימודים מתקיימים הן במסגרת קבוצתית תוך דגש על למידת עמיתים והן בלמידה פרטנית בהתאם לצרכים של כל מיזם.

בוגרי התוכנית

היוזמות שסיימנו את התוכנית הופכות להיות שחקניות מפתח בתנועה הסביבתית. הן מביאות רעיונות חדשניים ומגיעות לאוכלוסיות נוספות.

הרשמה

אנחנו מזמינים אתכן ואתכם, מנהלות ומנהלים של מיזמים סביבתיים להצטרף אלינו. ההרשמה למחזור הבא תיפתח בחודש ספטמבר.

אודות

התוכנית מעניקה הכשרה מקיפה ויחידה מסוגה. הלימודים מתקיימים הן במסגרת קבוצתית תוך דגש על למידת עמיתים והן בלמידה פרטנית בהתאם לצרכים של כל מיזם.

בוגרי התוכנית

היוזמות שסיימנו את התוכנית הופכות להיות שחקניות מפתח בתנועה הסביבתית. הן מביאות רעיונות חדשניים ומגיעות לאוכלוסיות נוספות.

הרשמה

אנחנו מזמינים אתכן ואתכם, מנהלות ומנהלים של מיזמים סביבתיים להצטרף אלינו. ההרשמה למחזור הבא תיפתח בחודש ספטמבר.